Érettségi vizsga eredményei tantárgyanként a 2015/2016-os tanévben

 

Tantárgy

vizsgázók száma

elért %-os eredmények átlaga

magyar nyelv és irodalom

147

2,80

matematika

146

2,08

történelem

148

2,74

angol nyelv

99

2,76

német nyelv

28

2,54

földrajz

4

3,00

informatika

32

2,50

testnevelés

48

3,92

biológia

23

3,04

ének-zene

1

4,00

földrajz

23

2,96

elektronikai alapismeretek

3

3,67

fizika

4

3,50

egészségügyi alapismeretek

14

3,93

rajz és vizuális kultúra

1

5,00

Összesen

149

2,74