Nyomtatványok:

Kérelem bizonyítványmásodlat kiállításához*

*Megjegyzés: 2010.01.29-ét követő időszakban kiállított elveszett, ellopott, megrongálódott vagy megsemmisült bizonyítványról
a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal állít ki bizonyítványmásodlatot.

Bővebb információt ezzel kapcsolatban az alábbi linken a Bizonyítvány másodlat kiállítása részben talál.

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=237

 

Jelentkezési lap szakképző évfolyam nappali képzés (2017/2018 tanév)

Jelentkezési lap szakképző évfolyam felnőttoktatás (2017/2018 tanév)