Ózdi SZC Surányi Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma

 

2016/2017-es tanév

helyi rendje

 

A tanév első tanítási napja: 2016. szeptember 1.

A tanév utolsó tanítási napja: 2017. június 15.


 

I. félév

2016. szeptember 1- 2017. január 20.

 

Augusztus 31.                        Tanévnyitó tantestületi értekezlet a székhelyintézményben

                                               Felelős: Lombeczkiné Budai Margit általános igazgatóhelyettes

 

Augusztus 31.                       A kollégista tanulók beköltözése a kollégiumba

Szülői értekezlet a kollégista tanulók szülei számára

                                               Felelős: Nyíriné Koczi Eleonóra

 

Szeptember 1.                       A 2016/2017-es tanév tanévnyitó ünnepségei

                                               Felelős: Nagyné Máté Erika munkaközösség-vezető

Szeptember 4.                       A tanulói és tanári ügyelet megszervezése

Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes, osztályfőnökök

 

Szeptember 13.                     Összevont szülői értekezlet a 9. évfolyam szakgimnáziumi osztályai számára, ezután osztályonkénti szülői értekezletek

Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes, osztályfőnökök

 

Szeptember 14.                     Összevont szülői értekezlet a 9. évfolyam szakközépiskolai osztályai számára, ezután osztályonkénti szülői értekezletek a székhelyintézményben

Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes, osztályfőnökök

 

Szeptember 16.                     Tantestületi kirándulás

Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes

 

Szeptember 19.                     A kiadott osztálynaplók, törzslapok leadása

Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes

Tanmenetek leadása az igazgatóhelyetteseknek

                                               Felelős: munkaközösség-vezetők

Munkaközösségi munkatervek leadása az igazgatóhelyettesnek

Felelős: igazgatóhelyetteses

 

Szeptember 19-október 7.    Osztályonkénti szülői értekezlet a 10-15. évfolyamok részére

Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes, osztályfőnöki munkaközösség

 

Szeptember 22.                     A 2016/2017-es tanév naplóinak ellenőrzése

A 9., 13. évfolyamos osztályok új törzslapja kiállításának ellenőrzése

Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes, osztályfőnöki munkaközösség

 

Szeptember 26.                     A 9. évfolyam szakgimnáziumi közösség építő nap

Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes,és érintett osztályfőnökök

 

Szeptember 28.                     A 9. évfolyamos tanulók „Verébavatója”

                                               Felelős: Iskolai Diákbizottság, Klementné Bíró Anikó

 

Október 1.                             Diákkörök indítása

Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezetők

 

Október 6.                             Az aradi vértanúk emléknapja – iskolai megemlékezések

Felelős: Nagyházi Zoltán

                                               9. évfolyamos kollégista tanulók avatása

                                               Felelős: csoportvezető nevelőtanárok, kollégiumi diáktanács

 

Október 12.                           Iskolai közgyűlés

                                                           Felelős: Klementné Bíró Anikó

Kollégiumi közgyűlés

                                               Felelős: Fehér Józsefné nevelőtanár, kollégiumi diáktanács

 

Október 15.                           Munkanap (október 31.- B hét hétfő helyett)

 

Október 21.                           Megemlékezés az 1956-os forradalomról és szabadságharcról

                                               Felelős: Rédei Dóra, az iskola irodalmi színpadának vezetője

                                                              Csík Beáta, az iskola énekkarának vezetője

 

Október 23.                           Városi ünnepség, koszorúzás

                                               Felelős: igazgató

 

Október 26.                           Pályaválasztási börze, nyílt nap

                                               Felelős: Lombeczkiné Budai Margit általános igazgatóhelyettes

 

Október 28.                           Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap

 

November 2-4.                      ŐSZI SZÜNET

 

November 7.                         Az őszi szünet utáni első tanítási nap

 

November 9.                         Pályaválasztási börze, nyílt nap

                                               Felelős: Lombeczkiné Budai Margit általános igazgatóhelyettes

Fogadónap

Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes

 

November első hete              Törzskari értekezlet

Felelős: Lombeczkiné Budai Margit általános igazgatóhelyettes

Pályaválasztási kiállítás a B-A-Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja szervezésében a Miskolci Városi Sportcsarnokban

                                               Felelős: Gócza Lászlóné gyakolati oktatásvezető

 

November 23.                        A 12. évfolyamos tanulók szalagavatós főpróbája

Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes, Csík Beáta osztályfőnöki munkaközösség vezető

 

November 25.                        A 12. évfolyamos szakiskolai tanulók szalagavató ünnepsége

Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes, Csík Beáta osztályfőnöki munkaközösség vezető

 

November 26.                        A 12. évfolyamos szakközépiskolai tanulók szalagavató ünnepsége

Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes, Csík Beáta osztályfőnöki munkaközösség vezető

 

November 27- dec.17.           Adventi esték a kollégiumban

                                               Felelős: csoportvezető nevelőtanárok

 

December 1.                          Megemlékezés az AIDS ellenes világnap alkalmából: felvilágosító előadás, filmvetítés

                                               Felelős: az iskola védőnője

 

December 6.                          „Mikulás vándorlás”

                                               Felelős: IDB

                                               Mikulás napi rendezvény a kollégiumban

                                               Felelős: csoportvezető nevelőtanárok

 

December 12-ig                     A szülők értesítése a gyenge teljesítményt nyújtó tanulók tanulmányi eredményéről

                                               Felelős: az osztályfőnökök

 

December                              Nevelési értekezlet

                                                Felelős: igazgató

 

December 19.                        Karácsonyi ünnepség a kollégiumban

                                               Felelős: csoportvezető nevelőtanárok

 

December 20.                        Nevelőtestületi disznóölés

                                               Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes

 

December 21.                        Teaház

                                               Felelős:  Iskolai Diákbizottság

                                               Óévbúcsúztató

                                               Felelős: igazgatóhelyettesek

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap

 

December 22–jan.2.              TÉLI SZÜNET                                          

 

Január 3.                               A téli szünet utáni első tanítási nap

 

Január 9-20.                          Félévi osztályozóvizsga időszak

 

Január első hete                    Nevezési határidő a szakmai tanulmányi versenyekre

                                               A nevezési lapok folyamatos megküldése

                                               Felelős: Gócza Lászlóné gyakorlati oktatásvezető

                                                              szakmai munkaközösségek

 

Január 20.                             A 2016/2017-es tanév első félévének utolsó tanítási napja

                                               Osztályozó konferencia

                                               Felelős: igazgatóhelyettesek

                                                              szakmai és osztályfőnöki munkaközösségek

 

II. félév

2017. január 23 – augusztus 31-ig

 

Január 23.                             A második félév első tanítási napja

 

Január 25.                             Kollégiumi közgyűlés

                                               Felelős: Rizner József nevelőtanár, kollégiumi diákbizottság

 

Január 27-ig                          A szülők írásbeli értesítése a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményéről

                                               Felelős: az osztályfőnöki munkaközösségek

 

Január 27.                             Az iskolai tankönyvellátás rendjének meghatározása

                                               Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes

 

Január 30-feb.10.                 Osztályonkénti szülői értekezlet valamennyi évfolyam számára

                                               Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes, osztályfőnöki munkaközösségek

Február 1.                             Félévi tantestületi értekezlet

                                               Felelős: igazgató

 

 

Február 14.                           Valentin-napi rendezvények

                                               Jókívánságok továbbítása az „IDB POSTA” szervezésében

                                               Felelős: IDB

Valentin nap a kollégiumban
                       Felelős: Horváthné Papik Katalin nevelőtanár,

                                                             kollégiumi diáktanács.

 

Február 15.                           A közismereti munkaközösségek tankönyvrendelésének egyeztetése a 2017/2018-as tanévre vonatkozólag

                                               Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igazgatóhelyettes

                                                           Kóti Lajos, tankönyvrendeléssel megbízott

                                                           szakmai munkaközösségek vezetői

                                                          

Február 15-ig                        Jelentkezés a tanév végi záróvizsgákra (érettségi, szakmai vizsgák)

                                               A záróvizsgákkal kapcsolatos szervezési feladatok végrehajtása külön forgatókönyv szerint történik.

                                               Felelős: Lombeczkiné Budai Margit általános igazgatóhelyettes

                                                           Láda István szakmai igazgatóhelyettes

                                                           Gócza Lászlóné gyakorlati oktatásvezető

 

Február 16.                           Valentin nap a kollégiumban
                                               Felelős: csoportvezető nevelőtanárok, kollégiumi diáktanács

 

Február 25.                           A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja – iskolai megemlékezés

                                               Felelős: Bakó Judit

 

Február 28.                           Iskolai közgyűlés a székhelyintézményben

                                               Felelős: Iskolai Diákbizottság

 

Március 1.                             Törzskari értekezlet

                                               Felelős: igazgató

 

Március 8.                             Nőnapi ünnepségek

 

Március 13.                                       Kollégiumi megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról

                                               Felelős: Rizner József

 

Március 14.                           Iskolai megemlékezések az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról

                                               Felelős: Rédei Dóra, az iskola irodalmi színpadának vezetője

                                                           Csík Beáta, az iskola énekkarának vezetője

 

Március 15.                           Városi ünnepség, koszorúzás

                                               Felelős: igazgató

 

Március 22.                           Fogadónap

 

Március 22-ig                        A szülők értesítése a gyenge teljesítményt nyújtó végzős tanulók tanulmányi előmeneteléről

Felelős: az osztályfőnökök

 

 

Április 11.                              Irodalmi teaház

Felelős: Kosik Ilona könyvtáros

 

Április 12.                              A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap (szerda)

                                              

 

Április 13-18.                         TAVASZI SZÜNET

 

 

Április 19.                              A tavaszi szünet utáni első tanítási nap (szerda)

 

Április 24-máj. 4.                  Végzős tanulók osztályozóvizsga időszaka

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

 

Április 16.                              A holocaust áldozatainak emléknapja      

Felelős: Dalmi Ildikó

 

Április 20.                              Surányi vetélkedő

                                               Felelős: Kosik Ilona könyvtáros

 

Április 21.                              Surányi Endre szobrának megkoszorúzása, intézményi ünnepség

Felelős: Nagyné Máté Erika 

                                              

Április 27.                              Végzős kollégiumi tanulók búcsúztatója

                                               Felelős: csoportvezető nevelőtanárok, kollégiumi diáktanács

 

Április 28.                              Tankönyvrendelés határideje

                                               Felelős: igazgatóhelyettesek, tankönyvfelelős

 

 

Május 4.                                 A végzős tanulók osztályozó értekezlete

                                               Felelős: igazgatóhelyettesek

 

Május 5.                                 A végzős tanulók utolsó tanítási napja

                                               A végzős tanulók ballagási ünnepsége

                                               Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igh.

                                                           Csík Beáta osztályfőnöki munkaközösség vezető

 

Május 8.                                Írásbeli érettségi (magyar nyelv és irodalom)

                                               Felelős: Lombeczkiné Budai Margit általános igh.,

 

Május 9.                                Írásbeli érettségi (matematika)

                                               Felelős: Lombeczkiné Budai Margit általános igh.,

 

Május 10.                              Írásbeli érettségi (történelem)

                                               Felelős: Lombeczkiné Budai Margit általános igh.,

 

Május 11.                              Írásbeli érettségi (angol nyelv)

                                               Felelős: Lombeczkiné Budai Margit általános igh.,

 

Május 12.                              Írásbeli érettségi (német nyelv)

                                               Felelős: Lombeczkiné Budai Margit általános igh.,

 

Május 15-től máj. 26-ig        Írásbeli érettségi vizsgák

                                               Felelős: Lombeczkiné Budai Margit általános igh.,

 

 

Május 19.                               A szülők értesítése a gyenge teljesítményt nyújtó tanulók tanulmányi előmeneteléről (9., 10., 11., 13. évfolyam)

                                               Felelős: az osztályfőnöki munkaközösségek

 

Május 24.                               Országos Kompetencia Mérés 10. évfolyam

                                               Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igh.

 

Május - Június                      OKJ-s szakmák gyakorlati és szóbeli vizsgái

Felelős: Láda István szakmai igazgatóhelyettes

                                                    Gócza Lászlóné gyakorlati oktatásvezető

 

Május 30-június 14.              Év végi osztályozóvizsga időszak

                                               Felelős: Sándorné Nagy Zsuzsanna nevelési-oktatási igh

 

Június 2.                                Pedagógusnap

                                               Felelős: részlegvezetők

                                               Nemzeti összetartozás napja- iskolai ünnepségek

                                               Felelős: Diczházi Zsolt

 

Június 8-15.                           Emelt szintű szóbeli érettségi

                                               Felelős: Lombeczkiné Budai Margit általános igh.,

 

Június 19-30.                         Középszintű szóbeli érettségi – nappali tagozat

                                               Felelős: Lombeczkiné Budai Margit általános igh.,

 

Június 15.                              A 2016/2017-es tanév utolsó tanítási napja

                                               Osztályozó konferencia

                                               Kiköltözés a kollégiumból

                                               Felelős: igazgatóhelyettesek,

 

Június 16-tól                          Összefüggő nyári szakmai gyakorlat a szakképző évfolyamok számára

Felelős: Láda István szakmai igazgatóhelyettes

                                                    Gócza Lászlóné gyakorlati oktatásvezető

 

Június 22-24.                         Beiratkozás a 9. évfolyam szakgimnáziumba és szakközépiskolába, valamint a 13. szakképző évfolyamokra

                                               Felelős: igazgatóhelyettesek, iskolatitkárok

 

Július 1.                                 Év végi tantestületi értekezlet

                                               Felelős: részlegvezetők

 

Augusztus 22-23.                  Írásbeli és szóbeli javító és osztályozó vizsgák

                                               Felelős: igazgatóhelyettesek

                                                             szakmai és osztályfőnöki munkaközösségek

 

Augusztus 31.                        A 2016/2017-es tanév zárása